شماره جاری: دوره 12، شماره 47 - شماره پیاپی 2، تابستان 1400، صفحه 1-568 

3. تأثیر اصطکاک مالی بر سرعت همگرایی قیمت سهام

صفحه 43-69

سپیده راجی زاده؛ امیرحسین تائبی نقندری؛ حدیث زینلی


4. ارائه ابزاری جهت بررسی مولفه های اثر گذار بر مدیریت پرتفوی مشتری (CPM)در صنعت بیمه

صفحه 70-91

علی اکبر جعفری؛ ;کامبیز شاهرودی؛ سیدمحمود منصف؛ نرگس دل افروز


11. تدوین مدل کمی کوبانکینگ در ادغام بانکها و موسسات با رویکرد بازاریابی

صفحه 237-263

حمیدرضا رمضانی؛ پرویز سعیدی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ سیدمحمدرضا حسینی


12. ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری

صفحه 264-292

مهدی سلطانی نژاد؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ ابوتراب علیرضائی


13. توسعه مالی، محدودیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

صفحه 293-313

سمیه پیغمبری؛ فاطمه صمدی؛ احمد یعقوب نژاد


15. مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی.

صفحه 331-344

علی فدایی؛ ابوتراب علیرضایی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی


16. طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها

صفحه 345-367

محدثه کوچکی تاجانی؛ رضا فلاح؛ مهدی مران جوری؛ رضیه علی خانی


17. مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP

صفحه 368-389

حمیدرضا ایروانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ نرگس یزدانیان


23. همگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

صفحه 491-513

فاطمه میرزاده؛ علی سعیدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ محمد خدائی وله زاقرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها