نویسنده = کامران پاکیزه
تعداد مقالات: 2
1. تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-26

هاشم نصرتی؛ کامران پاکیزه