نویسنده = منصور کاشی
تعداد مقالات: 4
1. محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 269-294

منصور کاشی؛ سیدحسن حسینی؛ محمدموسی قلیلو؛ سعید گلکاریان آرانی


4. کاربردی از مدل های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 23-50

منصور کاشی؛ میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ محمد دنیایی