نویسنده = حسین فلاح طلب
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد شبیه سازی مونت کارلو و فرایند قدم زدن تصادفی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 75-92

رضا راعی؛ حسین فلاح طلب