نویسنده = محمود البرزی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل ریاضی به منظور پیش بینی و بهینه سازی ساختار دارائی ها

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 51-77

محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ محمود البرزی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ مجید شهریاری


2. مدیریت منابع و مصارف در بانکها با رویکرد سیستم های پویا

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 41-59

محمود البرزی؛ محمدابراهیم پورزرندی؛ مجید شهریاری