نویسنده = محمدابراهیم محمدپور زرندی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری در سیستم بانکی با رویکرد فازی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 137-154

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مجید شهریاری


2. تحلیل اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری در سیستم بانکی با رویکرد فازی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 151-163

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مجید شهریاری