نویسنده = سیدبابک ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قوائد انجمنی جهت بررسی ارتباطات بازار نفت با بازارهای جهانی

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 235-256

رضا خسروی؛ احسان محمدیان امیری؛ پوریا رضایی؛ سیدبابک ابراهیمی


2. ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 207-220

احسان محمدیان امیری؛ سیدبابک ابراهیمی؛ مریم نژاد‌افراسیابی