نویسنده = شعبان محمدی
انتخاب پرتفوی چند منظوره فازی مبتنی بر مدل بازده مقطعی تحلیل پوششی داده ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 41، دی 1398، صفحه 338-365

فاضل محمدی نوده؛ ایوب احمدی موسی آبادی؛ مسعود اسدی؛ عباس بابایی؛ شعبان محمدی


انتخاب پرتفوی با داده‌های فرکانس بالا: الویت های ریسک گریزی نسبی ثابت و اثرنقدینگی

دوره 10، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 180-214

محمد فیروزدهقان؛ هادی سعیدی؛ شعبان محمدی؛ قاسم الهی