نویسنده = سید جلال صادقی شریف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه متقابل بین بازارهای مالی و بازارمسکن

دوره 10، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 109-128

شهرام واحدی؛ فرهاد حنیفی؛ میر فیض فلاح؛ سید جلال صادقی شریف


2. تبیین و آزمون مدل چهارعاملی ریسک- بازده در شرایط رونق و رکود بازار به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 221-263

هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ سید جلال صادقی شریف