نویسنده = سیدعلیرضا میرعرب بایگی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و آزمون مدل چهارعاملی ریسک- بازده در شرایط رونق و رکود بازار به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 221-263

هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ سید جلال صادقی شریف