کلیدواژه‌ها = قیمت سهام
نقش فشار مشتریان بر واکنش قیمت سهام شرکت به اعلام مشارکت در برنامه های زنجیره تامین سبز

دوره 13، شماره 51، تیر 1401

مهدی شالباف شیروانی؛ ابراهیم علی رازینی رحمانی؛ عبدالرحیم رحیمی؛ نادر محقق


ارائه الگویی برای پیش بینی تاخیر واکنش قیمت سهام با استفاده از نظریه پردازی زمینه بنیان

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 269-291

کیوان فرامرزی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ علی آشتاب


کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA

دوره 12، شماره 49، دی 1400، صفحه 338-356

فرهاد کریمی اصل؛ علی سعیدی؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد خدائی وله زاقرد


ارائه مدلی برای پیش‌بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل‌های هاتن و چن

دوره 12، شماره 46، فروردین 1400، صفحه 146-170

لیلا عبداله زاده؛ فرهاد حنیفی؛ میر فیض فلاح


پیش‌بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 5، شماره 20، مهر 1393، صفحه 79-97

مقصود امیری؛ مهدی بیگلری کامی