کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
تعداد مقالات: 3
2. پیش‌بینی مدیریت سود مبتنی بر مدل جونز تعدیل شده با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 117-136

خسرو فغانی ماکرانی؛ سیدحسن صالح نژاد؛ وحید امین


3. کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه‌های عصبی

دوره 3، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 63-79

بیتا مشایخی؛ هانیه بیرامی؛ هانی بیرامی؛ ساراسادات اخلاقی