کلیدواژه‌ها = ریسک سیستماتیک
تعداد مقالات: 5
1. بومی‌سازی الگوهای ارزیابی ریسک سیستماتیک برپایه متغیر های مالی و غیر‌مالی

دوره 10، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 129-161

علیرضا اسلام پور؛ رویا دارابی


5. بررسی ایستایی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 215-244

جعفر حاجی بزرگی؛ محمد جواد آخوندیان