کلیدواژه‌ها = برون سپاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم)

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 113-148

فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزانه هاشملو؛ فاطمه دادبه؛ کمال عبادزاده