کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی آرمانی
تعداد مقالات: 5
1. تعیین پرتفوی بهینه بانک کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 1-18

عباسعلی ابونوری؛ حسین میرزایی؛ پوریا هامونی


5. ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطه‌ای خاکستری(GRA) و برنامه‌ریزی آرمانی(GP)

دوره 2، شماره 6، بهار 1390، صفحه 107-137

فرشاد هیبتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ امیرحسین عبیری