کلیدواژه‌ها = روش هموارسازی نمایی تعدیل ‌یافته
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 207-220

احسان محمدیان امیری؛ سیدبابک ابراهیمی؛ مریم نژاد‌افراسیابی