تعداد مقالات: 426
2. ارزیابی ورشکستگی در بورس اوراق بهادارتهران با بکارگیری مدل پویایی شبکه: روشی بر پایه تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 165-180

اسماعیل اقدامی؛ سهراب کرد رستمی؛ مجتبی ملکی؛ ام حبیبه آزماینده


3. ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای

دوره 5، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-12

زهرا امیرحسینی؛ معصومه قبادی


4. تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-26

هاشم نصرتی؛ کامران پاکیزه


5. طراحی مدل ریاضی تامین مالی بهینه در شرکت های هلدینگ صنعتی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 1-18

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی


6. تاثیر سرمایه گذاران مومنتوم بر رفتار بازار سهام بر اساس مدل

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 1-16

فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا شیرازیان


7. ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-21

فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا غفاری


10. بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 1-17

حجت اله عبدالمالکی؛ شاپور محمدی؛ ساجده کمالی؛ رضا وزیری


11. مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدلهای تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)

دوره 3، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 123-152

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مسعود ملائی


12. برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 1-15

ندا کریمیان؛ مصطفی عابدزاده


13. مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس- جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 1-16

جلال حقیقت منفرد؛ محمود احمدعلی‌نژاد؛ سارا متقالچی


15. بررسی ارزیابی عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-20

میرفیض فلاح شمس؛ یونس عطائی


16. ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 1-49

احمد یعقوب نژاد؛ هاشم نیکومرام؛ محمود معین الدین


19. بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس

دوره 1، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 1-31

مصطفی سلیمی فر؛ زهرا شیرزور


20. بررسی توانمندی الگوهای پیش بینی کننده بحران مالی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 1-27

زهرا پورزمانی؛ رضا کی‌پور؛ مصطفی نورالدین