تعداد مقالات: 445
2. ارائه مدل برنامه ریزی خطی بر مبنای

دوره 5، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-12

زهرا امیرحسینی؛ معصومه قبادی


3. تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-26

هاشم نصرتی؛ کامران پاکیزه


4. طراحی مدل ریاضی تامین مالی بهینه در شرکت های هلدینگ صنعتی

دوره 5، شماره 19، تابستان 1393، صفحه 1-18

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی


5. تاثیر سرمایه گذاران مومنتوم بر رفتار بازار سهام بر اساس مدل

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 1-16

فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهرا شیرازیان


6. ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-21

فریدون رهنمای رودپشتی؛ سیدرضا غفاری


8. بررسی وجود حباب قیمتی در بازار سهام تهران

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 1-17

حجت اله عبدالمالکی؛ شاپور محمدی؛ ساجده کمالی؛ رضا وزیری


9. برنامه ریزی آرمانی مینیماکس در مسئله چندهدفه انتخاب سبد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 1-15

ندا کریمیان؛ مصطفی عابدزاده


10. مقایسه مدل های شبکه عصبی با مدل سری زمانی باکس- جنکینز در پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 1-16

جلال حقیقت منفرد؛ محمود احمدعلی‌نژاد؛ سارا متقالچی


12. بررسی ارزیابی عملکرد 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 1-20

میرفیض فلاح شمس؛ یونس عطائی


13. ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 1-49

احمد یعقوب نژاد؛ هاشم نیکومرام؛ محمود معین الدین


16. بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار به روش آزمون نسبت واریانس

دوره 1، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 1-31

مصطفی سلیمی فر؛ زهرا شیرزور


17. بررسی توانمندی الگوهای پیش بینی کننده بحران مالی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 1-27

زهرا پورزمانی؛ رضا کی‌پور؛ مصطفی نورالدین


25. معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-17

علی آقامحمدی؛ مهدی سجودی؛ میثم سجودی؛ محمدجواد طاووسی