ارایه مدل پویای بازار مالی با عقاید ناهمگن و اطمینان وابسته به حالات

نویسندگان

1 دکترای ریاضیات مالی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم تحقیقات زنجان

2 دکترای مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

3 فوق لیسانس مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

در بازارهای مالی، قیمت یک ورق ریسکی به¬وسیله بازار‌سازان بر اساس تقاضای مازاد تعاملات عامل¬های غیرهمگن تعیین می‌گردد. این عامل¬ها، چارتیست‌ها و فاندامنتال‌ها هستند که سفارش‌های آن‌ها بر مبنای تفاوت بین تخمین‌ها در مورد قیمت آتی بوده به طوری که چارتیست‌ها متکی به قوانین وجود روند عمل می‌کنند و فاندامنتال‌ها فرض می‌کنند که دارای اطلاعات در مورد فضای اقتصادی هستند و بر این اساس نظرات خود را شکل می‌دهند. اگر قیمت در بلند مدت با مقادیر پیش‌بینی شده فاندامنتال‌ها فاصله زیادی داشته باشد، فاندامنتال‌ها اطمینان خود را از پیش‌بینی¬ها کاهش داده و وزن بالایی به بازگشت قیمت به قیمت بنیادی می¬دهند. در حقیقت در بازار مالی شاهد سناریوهای دینامیک مختلفی هستیم که با توجه به تعاملات عامل¬های ناهمگن شکل گرفته است. بر این اساس در این تحقیق به توسعه یک مدل دینامیکی سه بعدی زمان گسسته با هدف پوشش مجموعه کاملی از سناریوهای دینامیک پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به شبیه¬سازی کمی رفتارهای دینامیک و شناسایی جذب¬کننده¬های همزمان پرداخته می¬شود و در بخش دوم به بررسی تاثیر حالت بازار (نسبت هر یک از دو عامل چارتیست و فاندامنتالیست در بازار) و عامل¬های با استراتژی به روز شونده (افرادی که بر اساس نسبت سودی که برای هر استراتژی شناسایی می¬کنند، استراتژی خود را تغییر می¬دهند) بر رفتار قیمتی بازار پرداخته می¬شود.

کلیدواژه‌ها