رتبه‌بندی عملکرد بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی FANP و معیارهای تصمیم گیری چند شاخصه بر اساس کارت امتیازی متوازن

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

میزان سودآوری و درآمد بانک‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک‌ها تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می‌گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمی عملکرد بانک‌ها در سایه فضای رقابتی سالم می‌تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن‌ها داشته باشد. با توجه به افزایش ریسک‌های سرمایه گذاری سرمایه گذاران در سهام بانکی خواهان سرمایه گذاری مطمئن با بازده بالاتری هستند. بنابراین نیاز برای کنترل‌های تناوبی و اندازه گیری عملکرد بانک بیشتر احساس می-گردد. در ارزیابی عملکرد بانک‌ها علاوه بر فاکتورهای مالی که مشخص کننده بازده بانکی می‌باشند باید به عوامل غیر مالی نیز توجه کرد. در این تحقیق از مفهوم کارت امتیازی متوازن براساس چهار منظر مالی، مشتری مداری، فرایند داخلی و رشد و آموزش- به عنوان یک مدل ارزیابی عملکرد برای موسسه بانکی استفاده شده است که به ما در تعیین فاکتورهای مالی و غیر مالی تاثیرگذار کمک می‌کند. در این تحقیق20 شاخص‌ کلیدی موثر بر بانکداری توسط افراد خبره تعیین گردید، سپس وزن هر یک از شاخص‌های ارزیابی و مناظر کارت امتیازی متوازن با توجه به روابط داخلی بین آن¬ها با به‌کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای (FANP ) مشخص گردیده و با اهمیت‌ترین شاخص تعیین می¬گردد. با توجه به نتایج بدست آمده منظر مالی بیشترین وزن (0.47) ممکن را دارد. در انتها با استفاده از سه روش تصمیم¬گیری چند شاخصه TOPSIS ،تخصیص خطی و ELECTRE به رتبه بندی سه بانک خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها