توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی

نویسندگان

دانشکده اقتصاد، گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دهه­ی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمده­ای در قیمت­گذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمده­ی آن، مدل­های متنوع دیگری ارائه شد. خانواده­ فرایندهای لوی یکی از متداول­ترین مدل­ها است که برای قیمت­گذاری دارایی­های مالی مورد استفاده قرار می­گیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جمله­ی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته می­باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع می­پردازیم و سپس آن را به داده­های قیمت سهام در ایران برازش می­دهیم.

کلیدواژه‌ها