کاربرد روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه مسیر انتقال و توزیع کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی به منظور مدیریت زمان و هزینه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه حسابداری، سمنان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران.

چکیده

بهینه‌سازی فرآیندی است که با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت‌های مد نظر، بهینه‌ترین حالت ممکن را پیشنهاد می­دهد تا سیستم مورد نظر بتواند در بهینه‌ترین حالت ممکنه به فعالیت ادامه دهد. یکی از شرایطی که عموما واحدهای صنعتی مختلف با آن روبه رو می‌باشند، یافتن بهترین مسیر برای انتقال کالاهای تولیدی به بازار مصرف است تا از میزان هزینه ها و زمان مصرفی کاسته شود. روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک یکی از روش های نوین بهنیه سازی است که عملکرد بالایی در حل مشکلات سیستم‌های مختلف دارد. این الگوریتم با الگو برداری از ساختار ژنتیکی انسان، قادر است تا همواره بهینه ترین جواب ممکن را ارائه نماید. در این راستا هدف از مقاله حاضر، استفاده از این الگوریتم جهت یافتن بهترین مسیر ممکن برای انتقال کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی به بازار مصرف است. نتایج این بررسی نشان داد که الگوریتم ژنتیک با توجه به خصوصیات منحصر به فرد قادر است تا بهینه­ترین مسیر ممکن برای انتقال کالاهای تولیدی به بازار را مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها