ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروش دلفی فازی

نویسندگان

1 دانشیار و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروز به لحاظ پیچیدگی محیط های تجاری جدید و تنوع خدمات و محصولات ارائه شده توسط موسسات اعتباری،کسب رفاه مالی ،مستلزم درک مناسب مباحث و مسائل مالی است .این نیاز از مدت ها قبل در اغلب جوامع مدرن درک شده و از سال های اولیه دهه 90 میلادی تحت عناوینی نظیر سواد مالی و مالیه شخصی مطرح گردیده و با گذشت زمان به اهمیت آن افزوده شده است  ،به گونه ای که امروزه مفاهیم مرتبط با آن در کشور هایی نظیر آمریکا و انگلستان به عنوان بخشی از سرفصل دروس دبیرستان ها و  رشته های مختلف دانشگاهی تلقی  می گردد . در این کشورها بنیادهای غیر انتفاعی متعددی وظیفه توسعه سواد مالی را عهده دار بوده و با انجام آزمون های متعدد به اندازه گیری پیشرفت سواد مالی در کشور خود می پردازند .علیرغم اهمیت سواد مالی ،تاکنون مفاهیم و موضوعات  مرتبط با آن در ایران کمتر مورد توجه بوده و حتی ابزار مناسبی جهت سنجش آن در کشور وجود ندارد .در این پژوهش ابتدا مفهوم سواد مالی ومبانی نظری و پیشینه پژوهش های انجام شده در این حوزه  مطرح می شود . سپس از تکنیک دلفی فازی برای  کسب اجماع  12 نفر از خبرگان مالی کشور (به عنوان پانل دلفی ) استفاده و پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سوال جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی تدوین و به عنوان الگوی سنجش سواد مالی در سطح دانشگاه های کشور ارائه گردیده است .نتایج پژوهش نشان دادسوالات منتخب حاصل از اجماع خبرگان در بردارنده مفاهیم متنوعی از جمله ارزش زمانی پول،مالیات، سرمایه گذاری درسهام و اوراق مشارکت، تورم، بانکداری الکترونیک، طرق مختلف استقراض، بیمه وبازنشستگی و...هستند.

کلیدواژه‌ها