توسعه روش هوش مصنوعی ماشین بُرداری پشتیبان در مدیریت ریسک و پیش‌بینی شاخص سودآوری پروژه­ های صنعتی و معدنی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در سال‌های اخیر روش‌های هوش مصنوعی با نشان دادن قابلیت‌های خود در حل مشکلات مختلف، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده‌اند. ماشین بُرداری پشتیبان یکی از این روش‌های هوش مصنوعی است که از قابلیت بالایی در پیش بینی و طبقه بندی داده ها برخوردار است. در همین راستا، ­مقاله حاضر با هدف استفاده توام از شبیه سازی و هوش مصنوعی، به کاربرد آنها در مدیریت و تحلیل ریسک فرآیند مالی سیستم‌های اقتصادی در شرایط غیر قطعی با نگرش ویژه به پیش بینی و شبیه سازی فرآیند مالی واحد صنعتی و معدنی گرانیت جاج استان خراسان جنوبی پرداخته است. مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که اگر در بررسی فنی و اقتصادی سیستم های صنعتی و معدنی، به خصوص در مواردی که پارامترها مربوط به آینده هستند از تکنیک شبیه سازی در کنار ماشین بُرداری پشتیبان استفاده شود نتایج واقع‌بینانه تری به دست آمده و ریسک تصمیم‌گیری کاهش خواهد یافت.
 

کلیدواژه‌ها