روش چند معیاره (MCDM) برای انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مالی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

چکیده

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری ( افزایش قیمت و سود هر سهم) بهینه ( بهترین) باشد. به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفی شده اند. اکثریت قریب به اتفاق این روش ها برای تحلیل و نتیجه گیری از اطلاعات و تحلیل مالی استفاده نموده­اند. یکی از این روش ها مدل الکتره­ترای که از زیرشاخه های MCDM (تصمیم گیری چند معیاره ) می باشد ، است که با استفاده از نسبت های مالی ، شرکت های موجود در یک صنعت و یا صنایع مختلف که در یک دوره زمانی بهترین می باشند را شناسایی و به سرمایه گذار معرفی می نماید. در این پژوهش از نسبت های مهم و تاثیرگذار در سودآوری شرکت ها به عنوان داده استفاده شده است و در یک صنعت تعداد 54 شرکت در دوره زمانی سه ساله 85 تا 87 با هم مقایسه گردیده و در نهایت مشخص شده است که اولویت انتخاب سهام شرکت های مورد بررسی به چه ترتیب خواهد بود.
بنابراین این پژوهش نشان می دهد جهت انتخاب سبد بهینه سهام می توان از روش الکتره ترای با استفاده از نسبت های مالی شرکت ها استفاده کرده و شرکت های برتر هر صنعت از لحاظ سرمایه گذاری در بورس را اولویت بندی نمود.

کلیدواژه‌ها