کاربرد ترکیب دی ماتل ، تحلیل شبکه و تاپسیس در اولویت بندی سبد سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بدون شک لازمه رشد اقتصادی‌، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون‌تر است. هدف از این مقاله ارائه رویکردی جامع است که بتواند از عهده نشان دادن وابستگی‌های میان نسبت‌های مالی برآید و بتواند چگونگی انتخاب سبد سرمایه گذاری شرکت‌های بورسی را در مرحله اجرا نشان دهد. طی این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها هستیم که معیارهای مهم ، همبستگی و ارتباط بین معیارها و اولویت معیارها برای انتخاب مناسب ترین سبد سرمایه گذاری چیست؟ جهت پاسخگویی به پرسشهای فوق از ترکیب تکنیک هایDANP)دی ماتل ، فرایند تحلیل شبکه( و تاپسیس استفاده نموده،وبه ارائه مدلی جهت بررسی معیار‌های سرمایه‌گذاری و ارتباط میان آن‌ها ، اولویت‌بندی و انتخاب سبد سرمایه‌گذاری مناسب پرداختیم. جامعه تحقیق نیز شامل شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بازار بورس ایران که در مجموع 48 شرکت می باشد. نتایج نشان می دهد سه معیار بازده مجموع دارایی‌ها  ،حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص که متعلق به ابعاد سود آوری هستند دارای بیشترین،و دومعیار متوسط دوره وصول مطالبات ونسبت گردش حسابهای دریافتی به ترتیب دارای کمترین درجه اهمیت می باشند.از نظر رتبه بندیالومینیوم ایران ، پتروشیمی خارک وسرمایه گذاری صنایع بهشهر  به ترتیب رتبه های اول تا سوم و شرکتهای صنایع آذرآب ،نورد آلومینیوم هرمزگان وهپکو 45تا 48راکسب کردند. 

کلیدواژه‌ها