آزمون قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با فرض وجود اطلاعات ناهمگن در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به بررسی کاربردهای اطلاعات ناهمگن برای قیمت گذاری تعادلی دارایی ها و انتخاب پرتفوی بهینه می پردازد. چارچوب نظری در این تحقیق به صورت مستقیم، با تئوری تعادل انتظارات منطقی خطی آدماتی (1985) در ارتباط است. بر خلاف پارادایم سنتی قیمت گذاری دارایی ها و انتظارات منطقی، تحقیق حاضر توجه زیادی به پارادایم جدیدی از ناهمگونی و عقلانیت محدود مبذول داشته است. در تحقیق حاضر، ابتدا همبستگی میان قیمت های نسبی و بازده های آتی پرتفوی های قیمت-مشروط تعیین می شود. پس از آن عملکرد پرتفوی قیمت–مشروط با پرتفوی خرید و نگهداری در دوره زمانی 91-1387 مقایسه می شود. نتایج تحقیق همبستگی مثبت میان قیمت های نسبی و بازده های ماهانه را نشان می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی قیمت-مشروط بهتر از استراتژی خرید و نگهداری عمل می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing capital asset pricing model based on exogenous information assumptions in TSE

چکیده [English]

This research conducts a survey on the application of endogenous  information for equilibrium pricing of assets and selecting optimum portfolio.
Literatures in this research is based on Admati’s linear logical expectations   equilibrium theory.
Not like traditional paradigm of asset pricing and logical expectations, this research first surveys the correlation between prices and future returns of price conditioned portfolios. then we compare the performance of price conditioned portfolios with buy and hold portfolios during 1381-1391.
Results shows that there is a significant positive correlations between relative Prices and monthly returns. Also results show that price – conditioned strategy performs better than buy and hold strategy.