بررسی احساس امنیت سرمایهگذاری در بازارهای سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران با استفاده از معیار ارزیابی ارزش در معرض خطر (VaR)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از جمله عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری که سرمایه گذاران در تصمیم های سرمایه گذاری به آن توجه خاصی مبذول می دارند، امنیت سرمایه گذاری انجام شده بوده که این موضوع در مباحث اقتصادی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. از آن جایی که رشد و توسعه اقتصادی هر کشور به سرمایه گذاری های انجام شده ارتباط پیدا می کند، بنابراین هر چه قدر سرمایه گذار با توجه به بازده مکتسبه امنیت بیشتری احساس نماید، این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری می گردد.
    در این مقاله سعی بر آن است، تا با استفاده از روش ارزش در معرض خطر میزان بازده و ریسک چهار بازار فعال کشور مانند سهام، طلا، ارز و مسکن را به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR) مورد محاسبه و مقایسه قرار داده و بر اساس روش TOPSIS نگرش افراد فعال در این بازار را با یکدیگر مقایسه نماید.
    نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به سایر بازارها در حد کم بوده و لذا سرمایه‌گذاران در این بازار با ریسک قابل توجهی مواجه می باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بی تفاوت نسبت به ریسک دارای رفتار یکسانی در ارتباط با نحوه سرمایه گذاری در این بازارها می باشند، به این معنی که آنها ابتدا" سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و آنگاه  سرمایه‌گذاری در بازار طلا را بر سرمایه‌گذاری ارز و سهام ترجیح می‌دهند. برخلاف دو گروه فوق سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاری در سهام و آنگاه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را بر سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون طلا و ارز ترجیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Security of Investment in the Stock, Gold, Exchange and Housing Market of Iran using Value at Risk (VaR) Criteria

چکیده [English]

Official statistics show that in the recent decades, on average, only about 12% of the country's real GDP has been allocated to investment in the manufacturing sector, including the production of goods and services and a considerable portion of it has been absorbed into unproductive speculative activities.Accordingly, this study with purpose to examining and comparing security of investing in different markets has evaluated the risk of investing in four market including stocks, gold, currency and Iran's housing using the Value at Risk (VaR) Criteria. Also in this study to providing a more accurate analysis of the security investment based on investors' attitudes TOPSIS method has been used.All information required for the study was collected on a monthly basis for during 2002 - 2013.The result of this study showed based on VaR Criterion, the security of investment in the stock market is much lower than other markets, so investors in this market face higher risk of investments relative to other markets.Also, the result of this study showed based on TOPSIS method (according to risk and return critrias) risk averse and risk neutral Investors have the Similar behavior, So that the two groups prefer The investment in the housing market and then investment in the gold market on the parallel markets including exchange and stock. However, unlike the aforementioned groups, risk-taking investors prefered investing in the stock market and then investing in the housing market on the investment in the gold and currency markets.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security of Investment
  • Value at risk
  • Stock
  • gold
  • Exchange and Housing Markets
  • TOPSIS method