پیش‏ بینی ریسک نکول با استفاده از مدل ساختاری توسعه‏ یافته در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اساسی‏ ترین مباحث مدیریت ریسک در مؤسسات مالی، بانک‏ها و مؤسسات رتبه‏ بندی، ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری به ریسک نکول قرض‏ گیرنده اشاره دارد؛ یعنی ریسک این‏که قرض‏ گیرنده نتواند به تعهدات خود برای پس دادن قرض، عمل کند یا حداقل آن تعهدات را به موقع تسویه نکند. در این مقاله قصد داریم ریسک نکول (احتمال نکول) را در شرکت‏های منتخب بورسی پیش‏ بینی کنیم. می‏توان مدل‏های مطرح در ارزیابی ریسک نکول را به سه دسته کلی تقسیم نمود. دسته اول، مدل‏های ساختاری؛ دسته دوم، مدل‏های مبتنی بر داده‏های تجربی؛ و دسته سوم مدل‏های ارزیابی کارشناسان خبره می‏باشند. مقاله پیش‏رو بر دسته اول از تکنیک‏های مدل‏سازی (مدل‏های ساختاری) استوار خواهد بود.
مدل‏های ساختاری، شامل مدل‏های اولیه مانند مدل مرتون[i] و مدل‏های توسعه یافته آن هستند. مدل مرتون دارای مفروضات ساده‏ساز متعددی است، از جمله این‏که نکول تنها در زمان سررسید رخ می‏دهد. در مقاله پیش رو با حذف فرض مذکور به مدل توسعه ‏یافته‏ تری برای محاسبه احتمال نکول می‏رسیم. احتمال نکول سالیانه برای شرکت‏های منتخب بورسی طی سال‏های 1390 و 1391 برای هر دو مدل (مرتون و توسعه‏یافته) را محاسبه می‏نماییم و در نهایت، نتایج بررسی عملکرد دو مدل با استفاده از آزمون مقایسه زوجی ویلکاکسون بر وجود تفاوت معنادار بین دو مدل دلالت می‏کند.[i] Merton

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Default Risk Using Structural Models at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeid Fallahpour 1
  • Masood Tadi 2
چکیده [English]

Nowadays one of the most critical issues of risk management in banks, financial institutions and credit rating agencies is credit risk. Credit risk refers to the risk of default by the borrower, i.e. the borrower fails to fulfill its obligations to repay debt, or at least does not settle the obligations on time. In this study, we intend to predict the probability of default, in the selected companies at the Tehran stock exchange. It can be divided modes of assessing the default risk in three categories. These are structural models, data based experimental models and expert assessment models that determined by experts without statistical estimations. Our research is based on the structural models.
Structural models such as first passage models are developed based on the Merton model. It can be said that the structural literature on credit risk starts with the paper by Merton (1974), who applies the option pricing theory developed by Black and Scholes (1973). Merton model has a number of simplifying assumptions, i.e. occurrence of default only could happen in maturity time.
In this study by relaxing the above assumption, we will reach more developed model to calculate the probability of default. After that, we calculate the annual default probability of the selected companies both by the Merton model and the proposed model during the years 1390 and 1391 SH. Ultimately, the performance of both models is compared using Wilcoxon signed-rank test that indicates a significant difference between the two models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Risk
  • Probability of Default
  • Structural models
  • Barrier Options