سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد MBA دانشگاه اصفهان

چکیده

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم تجزیه تحلیل اوراق بهادار و زمان‌بندی خریدوفروش آن‌هاست. برای این منظور از روش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌توان کمک گرفت. بسیاری مطالعات سودآوری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند و از استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده‌اند. هدف از این مقاله بررسی قابلیت کسب سود از تحلیل تکنیکال با تلفیق اسیلاتورها و میانگین متحرک در قالب 6 استراتژی تحلیلی است. بررسی سودآوری تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی‌های تحلیلی تاکنون در داخل و خارج از کشور صورت نگرفته است. بدین منظور در قالب شش استراتژی خریدوفروش، سهام 10 شرکت پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تحلیل‌شده است. دوره زمانی تحقیق سال‌های 1389 تا 1392 بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد در همه استراتژی‌ها اکثر سیگنال‌هایی که برای خرید پیشنهادشده است بازدهی بیش از بازده بدون ریسک ایجاد کرده است. همچنین در همه استراتژی‌ها ضمن سودآور بودن سیگنال‌های خرید، نگهداری سهام برای هریک از بازه‌های مذکور تفاوت معناداری در میزان بازده سالانه ایجاد نمی‌کند، به‌جز استراتژی 1 که بین بازه‌های زمانی تفاوت در میزان بازدهی مشاهده شد. همچنین با مقایسه بازده سالانه استراتژی‌ها در همه بازه‌های زمانی، در استراتژی 3 بازده بیشتری نسبت به سایر استراتژی‌ها حاصل‌شده است. لذا، به سهامدارانی که یک استراتژی را مبنای عمل قرار می‌دهد توصیه می‌شود از استراتژی 3 برای خرید سهام استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Profitability of Technical Analysis: Combining Oscillators With Moving Average Rules

نویسندگان [English]

  • Saeed Fathi 1
  • Nahid Parvizi 2
چکیده [English]

Investing in the stock market involves analyzing stocks and timing of purchase and sale. For this purpose, different methods and points of view, such as fundamental analysis and technical analysis can be performed. Many studies have investigated the profitability of technical analysis in the capital market and used various trading strategies. The purpose of this paper is to investigate the potential gains from technical analysis through combining oscillators and moving averages in terms of 6 analytical strategies. Investigating the profitability of technical analysis with use analytical strategy not has been done in country and abroad. For this purpose, in terms of 6 buy and sell strategies, the shares of10 stock petrochemical company that accepted in Tehran Stock Exchange is analyzed.
The period of investigation has been 2010 to2013. Findings showed that the majority of all strategies that suggested buying signals, has created a return over the risk-free return. In all strategies, while also buying signals being profitable, holding stock for each of these intervals does not make a significant difference in the rate of annual return.In the first strategy, was observed difference in Returns in time periods. Also, with compare the annual return on all timescales strategy, third strategy have been more efficiently than other strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Analysis Stock Exchange
  • Trading Strategies
  • moving averages
  • Efficiency
  • Oscillators