بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد مالی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در بازار سرمایه، نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر تغییر قیمت دارایی‌های مالی نظیر سهام دارد. در این راستا نظر به اهمیت ریسک بازدهی سهام برای مشارکت‌کنندگان در بازار، سوالی که دراینجا مطرح می‌شود این که علاوه‌بر تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر قیمت سهام، آیا تغییرات نرخ ارز تاثیر معناداری بر ریسک بازدهی سهام در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد؟ و همچنین آیا این تاثیرات به یک میزان است یا بر حسب حالت‌های مختلف، رفتار قیمت سهام متفاوت است؟ برای پاسخ‌دهی به این سوالات، ضرروت استخراج ریسک بازدهی سهام در رژیم‌های مختلف مهم می‌باشد. از اینرو در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا با استفاده از مدل‌های پارامتریک مبتنی بر رهیافت سوئیچینگ مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازدهی شاخص صنایع منتخب (خودرو، معدن، سیمان) در دو رژیم مختلف گردد. پس از استخراج سری زمانی ریسک با استفاده از مدل ARDL به بررسی تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی شاخص صنایع بر حسب رژیم‌های مختلف پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی شاخص صنایع از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و واکنش‌های نامتقارنی به شوک‌های بیرونی می‌دهند. همچنین ریسک بازدهی شاخص صنایع  تاثیرات معنی‌دار و متفاوتی از نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌پذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Exchange Rate Fluctuations on the Stock Return Risk of Mining, Automotive and Cement Index based on the Regime Transmission of Markov

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zolfagari 1
  • Bahram Sahabi 2
1 Ph.D. student of financial Tarbiat Modarres University
2 Department of Economics, University of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

In capital market, currency fluctuations impacts on  changes in financial asset prices such as stock. However, Considering the importance of The return risk of stock (rather than price) for market participants, the question arises that in addition to the impact of exchange rate changes on stock price volatility, does the exchange rate has a significant effect on the risk of the stock returns in periods time of short and long term? And whether this effect is same extent or is different in different states in terms of stock price behavior? To answer these two questions is necessary to extract the return risk of stock in different regimes. Thus, the present study attempted to use parametric models based on Markov-switching approach to extract of the return risk of the selected industry index (automotive, mining, cement) in the two different regimes. After extraction of the risk time series we estimate the effect of exchange rate fluctuations on the industry risk time series by using the econometric model ARDL risk in terms of different regimes. The results showed that time series of the return risk follow from regime transition and have got asymmetric reactions of external shocks. Oslo time series of the industry index return risk significantly effect from exchange rate fluctuations in the short-term and long-term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • GARCH Family
  • Markov Chain Process
  • exchange rate