بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی و بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران

چکیده

سیستم معاملات الگوریتمی، نوعی سیستم معاملاتی است که با بهره­ گیری از مدل­های بسیار پیشرفته برای تصمیم­ گیری­های معاملاتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم "معاملات زوجی" نیز نوعی از این سیستم­ ها می‌باشد.  سیستم معاملات زوجی یکی از قدیمی­ ترین سیستم­ های معاملات الگوریتمی است که کارآیی و سودآوری آن در بسیاری از  پژوهش­ هایی که تا کنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم­ترین اصل در معاملات زوجی وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. در این پژوهش با محاسبه و بررسی بازده و نسبت سورتینو، عملکرد سیستم معاملات زوجی با استفاده از رویکرد هم ­انباشتگی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشی بر روی زوج سهام­ های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران نشان می­دهد که استفاده از سیستم معاملات زوجی به عنوان یک سیستم معاملاتی خنثی نسبت به تغییرات و روندهای بازار، بازدهی چشمگیری نسبت به بازدهی معمولی سهام در مدت مشابه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of a Pairs Trading System in Tehran Stock Exchange: the Cointegration Approach and Sortino Ratio Analysis

نویسندگان [English]

  • Saeid Fallahpour 1
  • hasan hakimian 2
1 Assistant Prof., Financial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. Student in Financial Engineering, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Algorithmic trading system is a trading system that utilizes highly advanced models is used for trade decision-making in the financial markets. The System of "pairs trading" is also typical of these systems. Pairs trading system is one of the oldest systems of algorithmic trading that its performance and profitability have been proven and shown in many of the studies that have been conducted so far in the financial markets. The most important principle in pairs trading is the equivalent long run relations or the mean reversion property. In this study, by calculating and evaluating the Sortino Ratio and return, performance of the pairs trading system has been surveyed through the cointegration approach in the Tehran Stock Exchange. The experimental results on pair stocks of selected in the Tehran Stock Exchange shows that using the pairs trading system as a market neutral trading systems has a significant return than return on ordinary shares in the same period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spread
  • Pairs trading
  • cointegration
  • Sortino Ratio
  • Mean-Reverting Process