رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

در این پژوهش به رتبه­ بندی رویکردهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر روی داده­ های روزانه شاخص صنعت بانکداری در طی دوره زمانی 1387 تا 1395 با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی می­ پردازیم. در مرحله اول، برای بررسی اعتبار پیش­ بینی مدل­های مختلف از روش­های پس­ آزمایی پوشش برنولی و آزمون استقلال تخطی برای VaR و آزمون مک­نیل­وفری برای ES استفاده می­گردد. در مرحله دوم، توابع زیان مدل­های معتبر باقی­مانده از مرحله اول وارد تابع MCS شده و رتبه­ بندی آماری­ صورت می­گیرد. تابع زیان مورد استفاده در مدل­های VaR، تابع زیان داو و در مدل­های ES، اولسن می­باشد. نتایج نشان داد در هر دو مدل­های VaR و ES و در سطح اطمینان 99% ، رویکردهای ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استاندارد شده نرمال، ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استاندارد شده تی­استیودنت و گارچ با پسماندهای تی­استیودنت به ترتیب رتبه ­های اول تا سوم را دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical ranking of different VaR and ES models by using Model Confidence Set approach for the banking industry: With an emphasis on Conditional Extreme Value Theory

نویسندگان [English]

  • Alireza Saranj 1
  • marziyeh nourahmadi 2
1 Assistant professor of management and accounting campus Farabi, Tehran University, Qom, Iran
2 Graduate student, Faculty of Management and Accounting College of Farabi, Tehran University, Qom, Iran
چکیده [English]

In this paper, we deal with the ranking of different VaR and ES approaches using daily banking industry index data over the period 2008 to 2016, with an emphasis on Conditional Extreme Value approach. In the first stage, we use Bernoulli coverage and independence of violation tests for VaR models and McNeil & Frey’s backtest for ES models to examine the validity of these models. In the second stage, we import the loss functions of the valid models remained from the first stage into the MCS function and rank statistically them. The loss function used for VaR models is Dowd loss function and the one used for ES models is Olsen loss function. The results show that the in both VaR and ES models, the conditional EV with normal standardized residuals, the conditional EV with student's t standardized residuals and GARCH with student's t residuals models are respectively ranked first to third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at risk
  • Expected Shortfall
  • Model Confidence Set
  • Extreme Value Theory
  • Peak over Threshold Approach