بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر بازده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نراق

چکیده

در این تحقیق، شواهدی ارائه شد که نشان می دهد رابطه ی مثبت بازدهی- نوسان در سطح شرکت ، نتیجه ی اختیارات واقعی خود شرکت است. در راستای نظریه ی اختیارات واقعی، می توان استنتاج نمود :  الف) که رابطه ی مثبت نوسان – بازده در سطح شرکت برای شرکت هایی که دارای اختیارات واقعی بیشتری هستند ، بسیار قوی تر نشان می دهد و از میزان حساسیت ارزش (بازدهی)  سهام شرکت نسبت به تغییرات  میزان نوسان بازده ، بعد از به کارگیری اختیارات واقعی توسط شرکت ها به طرز چشم گیری کاسته می شود.  ب) رابطه ی مثبت  همزمان  بازده – تغییرات  نوسان در سطح شرکت برای  شرکت هایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر هستند، قوی تر است. در حالی که این رابطه برای دارائی های شرکت های مکان محور ، ضعیف تر است. به عبارت دیگر رابطه ی نوسان - بازده  در بین شرکت های تازه تاسیس، شرکت هایکوچک، شرکت های با توسعه و تحقیق مدرن و در نهایت شرکت های با نرخ رشد بالا ، قوی تر است. ج ) مسئولین و مدیران عملگرا و مجری قابلیت های انعطاف پذیری در زمینه های مختلف سرمایه گذاری ، قادر به تبیین و تشریح تغییرات مقطعی در رابطه ی نوسان -  بازده خواهند بود . بنابراین رابطه ی نوسان - بازدهی برای شرکت هایی که  دارای محدودیت های عملیاتی کمتر و قابلیت های بیشتر جهت پاسخگویی بیشتر و بهتر به درخواست های  نامعین ( انعطاف پذبری بیشتر) می باشند، بسیار قوی تر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Real Options Resulting from investment opportunities on Stock Return

نویسنده [English]

  • mostafa Heydari Haratemeh
Faculty of Economics, Islamic Azad University Naragh Branch
چکیده [English]

In this study, evidence is presented  that  shows the positive stock return-volatility relationship at the firm level is due to firm's real options.   In the real options theory, it can be deduced:
 A) that the positive stock return-volatility at the firm level for those firms with more real options is  much stronger and that the level of the sensitivity of the firm's stock return in response to the changes in the stock return volatility is significantly reduced due to the use of real options.
B) that the positive relationship between stock return and return volatility at the firm level for companies that have investment opportunities are stronger. While, this relationship for asset-based companies is weaker.  In other words, the return – volatility relationship is stronger for newly established companies, small companies, companies with modern research and development and finally companies with high growth rates.
C) that, the relationship between return – volatility for companies that have fewer restrictions and greater capabilities to better respond to uncertain demands (greater flexibility) are much stronger. In the real options models, managerial flexibility leads to greater firm's value convexity function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real options
  • investment opportunities
  • Flexibility
  • P_VAR