معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آمار، دانشگاه زنجان، زنجان ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

چکیده

معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معیار مهم اندازه‌گیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص می‌کنند. اما هر دو این معیارها، در سنجش ریسک دارای معایبی هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسکGlueVaR  در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که می­توان آن­ را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر  نیز در نظر گرفت. در این مقاله این معیار توصیف شده و مزایای آن در مقایسه با دو معیار عنوان شده،  بیان می‌شود. در ادامه با استفاده از مدل‌ رگرسیونی چندکی ترکیبی، روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد  شد. در  پایان نیز کارایی این معیار ریسک، در مقایسه با دو معیار عنوان شده با استفاده از  لگ- بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing new risk measure Glue VaR and its estimation using composite quantile regression model

نویسندگان [English]

  • Ali Aghamohammadi 1
  • Mahdi Sojoudi 2
  • Meysam Sojoudi 2
  • mohammad Javad Tavoosi 2
1 Assistant professor, Department of statistics, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Master student , Department of financial mathematics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Gava Zang, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Value-at-Risk and Average Value-at-Risk are two important risk measures that used to measure the market's risk with quantity structure. However, both of these risk measures have defects in measuring risk. For this reason, the new risk measure GlueVaR has been introduced in 2014. In this paper the new measure is describe and the advantaes of this mesure are explained. A method for estimating the new mesure is provided using the composite quantile regression model. Finally, the efficiency of GlueVaR will be compared with two other mentioned risk measures for log-return data from the American’s stock market and Iran’s stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at risk
  • Composit quantlie regression
  • GlueVaR risk measure
  • Average Value at Risk