انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده

در طی چند سال گذشته تجربه انفجار خارق العاده ناشی از ارگانیسم های سرمایه گذاری دسته جمعی یا شرکت هایی سرمایه گذاری (که اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها می کنند)، سبب شد تا سازمان های مسئول کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها یک سری دستورالعملهای مدیریتی بر پایه ارزش در معرض خطر اعمال نمایند. اما انعطاف پذیری این موضوع سوالات زیادی را در رابطه با انتخاب دقیقترین و مناسبترین مدل تخمین برمی انگیزد.
هدف این مقاله انتخاب از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونته کارلو است تا بهترین روش را به شرط پیش بینی ضررهای احتمالی پرونده های  صندوق سرمایه گذاری باز تونسی بیابیم. بدین منظور ابتدا روشهای مختلف تخمین ارزش در معرض خطر را ارائه می نماییم. سپس مشخصه های توصیفی آماری 14 پرونده ترکیبی  صندوق سرمایه گذاری باز را تحلیل می کنیم. بعد از آن نتایج مطالعات تجربی را ارائه می کنیم، بنابراین می توانیم برتری روش شبیه سازی مونته کارلو را در پیش بینی ضررهای بالقوهاصلی پرونده های شرکت های سرمایه گذار ی مشخص نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of the optimal method in calculating the value at risk of investment fund

نویسنده [English]

  • Ali Najafi moghadam
Professor asistant, Department of Management and Accounting.Islamic Azad University,Tehran South Branch.
چکیده [English]

During the past several years experience extraordinary explosion of collective investment organisms or of investment companies (who buys the shares of other companies), led to the agencies responsible for controlling and monitoring these investments are a The series is based on Value at Risk management guidelines apply. But the flexibility that many questions regarding the accurate and appropriate estimation model provokes.
The purpose of this article Choose from three parametric method, historical simulation and Monte Carlo Simulation is the best way to predict the possible losses if the investment fund files open Tunisians find. For this purpose, different methods of estimating VaR propose. The descriptive statistical characteristics of 14 cases we analyzed combined investment fund. Then we present the results of experimental studies, so we can take advantage of Monte Carlo simulation method to predict the potential value of the company's chief of investor Tunisian specify.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at risk
  • Investment Fund Open
  • Monte Carlo Simulation
  • historical simulation
  • parametric method