تاثیر کیفیت سود بر رابطه بین مومنتوم و بازده اضافی سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سیرجان

2 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

در سال‌های اخیر به ویژه پس از وقوع رسوایی‌های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود شده است. کیفیت سود یک مشخصه مهم از سیستم حسابداری است. اطلاعات مالی با کیفیت، سبب افزایش کارایی بازار سرمایه می‌شود. بنابراین می توان گفت سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، به چنین اطلاعاتی علاقه‌مند هستند. تدوین کنندگان استاندارد‌های حسابداری نیز، تلاش می کنند استاندارد‌ها را در جهت افزایش کیفیت سود توسعه دهند. به این ترتیب، بررسی کیفیت گزارشگری سود یکی از دغدغه های اساسی هر سرمایه گذار منطقی و استفاده کننده اطلاعات در تصمیم گیری‌ است. ازاین‌رو تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی ده ساله از سال 1385 تا 1394 بررسی‌شده‌اند و به‌طورکلی بیانگر این است که، معیارهای کیفیت سود بر بازده اضافی سهام بر اساس مدل فاما و فرنچ با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Earning Quality on Excess Returns with Regard to Momentum

نویسندگان [English]

  • Vahid Bekhradinasab 1
  • Fatemeh Zholanezhad 2
1 Graduate of the Master of Accounting
2 Graduate of the Master of Accounting
چکیده [English]

Tehran Stock Exchange has not lived and somewhat inefficient. Mechanisms and rules governing this market is still not implemented in such a way that the quality of data and information provided by member companies to deliver optimal.and suffered not because of pricing errors. Probably the most attention of users of financial statements, the income statement is focused on the lowest row. In the eyes of most, profit accounting tool for making logical decisions
In general indicates that measures the quality of earnings on excess stock returns based on Fama and French three-factor model, taking into account the trend of stock prices of listed companies on Tehran Stock Exchange, is impressive.
In this study of four indicators to measure earnings quality, earnings stability, predictability of earnings, accruals quality and smoothing was used as the four hypothesis that the effect of these measures on additional efficiency gains from the difference between the real Return expected return achieved was measured and the results of the test showed that the hypothesis were accepted theories, the literature cited in the literature and theoretical framework also matched.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings quality
  • Accruals Quality
  • Earnings Persistence
  • Earnings Smoothness
  • Earnings Predictability