ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، ایران

چکیده

انتخاب پرتفوی یکی از مهم­ترین موضوعات در مباحث سرمایه­گذاری می­باشد  که در این تحقیق با استفاده از تکنیک  های پژوهش عملیاتی و با در نظر گرفتن معیا­رهای مختلف، پرتفوی مناسب را در بورس اوراق بهادار تهران استخراج نماییم. بر این اساس ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان معیارهای مالی مختلف در انتخاب پرتفوی را تعیین کرده و با استفاده از روش اولویت بندی فازی وزن معیارها را به دست می­آوریم. سپس با استفاده از روش کپراس به عنوان یک روش نوین تصمیم‌گیری چند شاخصه، سهام را رتبه‌بندی می‌کنیم. براساس نتایج بدست امده سه شرکت فولاد مبارکه، نیرو محرکه و سیمان شمال به ترتیب رتبه اول تا سوم را بدست اورده اند. همچنین جهت مقایسه نتایج رتبه یندی از تکنیک تاپسیس هم استفاده شده است. براساس نتایج بدست امده از روش کپراس شرکت فولاد مبارکه رتبه اول و براساس نتایج تاپسیس شرکت ماشین سازی اراک رتبه اول را بدست اورده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Hybrid Model based on Fuzzy Prioritization Method and COPRAS for Portfolio Selection in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • Omid Faraji 2
  • Omran Karimi Joughi 3
1 University of Tehran
2 Ph.D. Student of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 Master of Science (Accounting), Faculty of Economics and Management, Qom University, Iran
چکیده [English]

Portfolio selection is one of the most important issues of investment in the research using operational research techniques and taking into account the criteria, we extract the appropriate portfolio in Tehran Stock Exchange. Accordingly, on the basis of financial criteria in portfolio choice literature and experts to identify and prioritize using fuzzy metrics to gain weight. Then, using multi-criteria decision-making methods copras as a new method, stocks ranked. According to the results of three Mobarakeh Steel Company, propulsion and cement north respectively ranked first, second and third. Rank schemes are also used to compare the results of TOPSIS technique has also been used. According to the results of copras, Mobarakeh Steel Company first position and based on results of topsis, Machin Sazi Arak have achieved the first rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Prioritization Method
  • COPRAS
  • Portfolio Selection
  • Tehran Stock Exchange