شکست بازار با استفاده از سبد توصیه شده بر مبنای بازی ائتلاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد تمام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

تکنیک های ریاضی پیچیده ای برای تحلیل وضعیت های رقابت و تضاد توسعه یافته اند. تئوری بازی چارچوب مناسبی را به همراه ابزارهای ریاضیاتی برای مطالعه تعاملات پیچیده میان بازیگران منطقی فراهم می آورد (Osborne, 2004). راهکارهای گوناگونی برای حل مشکل انتخاب سبد سرمایه گذاری ارائه شده است و از زمان ارائه مقاله هری مارکوویتز در سال 1952 در میان محققان محبوبیت فراوانی یافته است. در این مقاله الگوی تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه که توسط اوراق بهادار با ریسک­های سیستماتیک متفاوت تشکیل می شود بوسیله تئوری بازی همکارانه، ارائه شده است. اوزان بهینه بر اساس معیارهای ریسک هر اوراق بهادار و با استفاده از ارزش های شپلی به اوراق بهادار مختلف توزیع گردیده است. سبد سرمایه گذاری حاصل از مدل عملکردی مثبت داشته و نیز با توجه به عملکرد منفی بازار در دوره مورد بررسی، توانسته است بازار را شکست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market failure using the basket recommended by the Coalition

نویسندگان [English]

  • Peyman Tataei 1
  • fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
1 Ph.D. Student, Department of Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Department of Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Special mathematical techniques have been developed in order to analyze conflict-competition situations. Game theory provides a formal analytical framework with a set of mathematical tools to study the complex intersections among rational players (Osborne, 2004). Several approaches have been produced to the Portfolio selection problem, which became popular among researchers with the article of Harry M. Markowitz, published in Journal of finance in 1952, which occupies an essential place in the literature. Canonical Coalition Game Theory is among these approaches. In this paper the optimality of a portfolio partnership which will be created by each player’s strategies (stocks) with identical targets but different Beta capabilities will be examined first with a zero-sum game and then with establishing a coalition among different Beta groups(players). The obtained optimal gain will be distributed to each stock using Shapley vector. As a result the performance of the model’s portfolio was positive and better than market performance which resulted negative return during testing period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game Theory
  • Coalition Game
  • Shapely Value
  • Portfolio Selection