شبیه سازی الگوی تاثیرات نوسانات دارایی های رقیب سهام بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ،گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز،

2 دانشیار ،گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت سیستم ها، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت میزان تاثیرگذاری و تاثرپذیری دارایی­های جایگزین سهام در چارچوب نظریه­ی پرتفولیو و متناسب با نوسانات عمده­ی این بازده دارایی­ها در کشور، پیش­بینی تغییرات احتمالی در قیمت این دارایی­ها و تاثیر آن بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن متناسب با تغییرات قیمت جهانی نفت، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه­های گوناگون را دارد. هدف از این پژوهش، ارائه­ی الگویی به منظور پیش­بینی میزان تاثرپذیری شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات دارایی­های جایگزین سهام و تاثیرگذاری بر آنان است، که این امر با استفاده از روش پویایی­شناسی سیستمی و ارتباط داده­های مالی، بازار سرمایه، نرخ ارز، قیمت طلا، قیمت جهانی نفت و قیمت مسکن صورت پذیرفته است. مدل شبیه­سازی شده با استفاده از نرم­افزار Vensim DSS حادث گردیده و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تغییرات قیمت طلا، نرخ ارز به عنوان دارایی­های جایگزین سهام، در بلندمدت به صورت معکوس بر شاخص کل بورس اوراق بهادار و قیمت مسکن، تاثیر می­گذارند و همچنین از این­رو که اقتصاد کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی است، در نتیجه­ی افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت مسکن و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار را در بلندمدت شاهد خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulate the Model of the Effects of Alternative Assets Volatility on Overall Index of Tehran Stock Exchange and Housing Prices with Using System Dynamics

نویسندگان [English]

  • habibollah Ranaei Kordsholi 1
  • abbas abbasi 2
  • Hooman Pashootanizadeh 3
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Ph.D. Student, Systems Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

According to the importance of effectiveness and influence of alternative assets in the portfolio theory framework and proportional to the fluctuation of these assets in our country, predicting the probable changes in the price of these assets and their influence on the Tehran Stock Exchange's index and the price of real estate proportional to the changes on the international price of oil, is vital to get analyzed from different angles. The purpose of this research is to present a model to predict the influence of the alternative assets on the Tehran Stock Exchange's index. This model is built with the factors including system dynamics, currency rate, gold price, international price of oil and real estate's price. The virtual model is built with Vensim DSS software. The conclusion is that on the long run, the changes of gold price and currency rate have a reverse effect on the Tehran Stock Exchange's index and real estate's price. Considering that the Iran's economy is factor based and is mostly dependent on the oil's price, increasing the price of oil will cause the Tehran Stock Exchange's index and real estate's price to increase on the long run

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overall index
  • System Dynamics
  • alternative assets