انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضیات مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 کارشناسی ارشد گروه ریاضیات مالی، ‌دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه­گذاری مناسب و تصمیم­گیری در مورد اتخاذ موقعیت درست خرید یا فروش، نیازمند یک استراتژی مشخص و اثبات شده است. در این پژوهش استراتژی معاملات جفتی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش غیرپارامتری جدید بر پایه ترسیمات رنکو و کاگی، که دو اندیکاتور نموداری ژاپنی هستند، برای انجام معاملات ارائه شده است. روش پیشنهادی از اطلاعاتی در مورد تغییرات فرایند اسپرد بهره می­برد و در آن یک میانگین ثابت بلندمدت برای فرایند اسپرد به دست نمی­آید اما معامله مانند سایر روش­های معاملات جفتی انجام می­شود و تنها فرض مورد نیاز ثابت ماندن خواص آماری تلاطم فرایند اسپرد است. در این پژوهش ابتدا سودآوری روش پیشنهادی برای فرایند بازگشت به میانگین با تلاطم تصادفی به صورت تئوری اثبات شده است، سپس معاملات جفتی بر اساس این رویکرد روی داده­های منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده‌اند. نتایج به دست آمده از پیاده­سازی نشان می­دهد که در استراتژی مورد استفاده به ازای انتخاب مناسبی از H در جفت سهام ختراک و ختوقا بازده 91/52 درصد و در جفت خمحرکه و خودرو بازده 64/33 درصد به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Pairs Trading strategy under Statistical Variability of the Spread Process

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizzadeh 1
  • Nasrin Ebadi 2
1 Financial mathematics group, financial sciences faculty, Kharazmi university' Tehran
2 Master of Financial Mathematics, Faculty of Finance, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The appropriate investment and decision making about taking of correct long and short position needs proved strategies. In this research, pairs trading have been studied and a new non-parametric approach proposed based on Renko and Kagi construction which are two Japanese charting indicators. The proposed approach exploits information about the variability of spread process and a constant long-run mean dose not find for spread process but trade towards it like other methods of pairs trading and the only needed assumption is remaining constant of statistical properties of the spread process volatility. In this research, profitability of proposed method have been proved theoretically mean-reverting process with stochastic volatility , then pairs trading  have been performed based on this approach on selective data of Tehran stock exchange . The results of implementation show that used strategy obtain 52.91% per return in stock pair of KHTRAC and KHTOGHA, 33.645 per return in stock pair of KHMOHAREKEH and KHODRO for appropriate selection of H.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical arbitrage
  • Mean reversion model
  • Stochastic volatility
  • Ornstein-Uhlenbeck process
  • Pairs trading