ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 دانشیار، اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

4 استادیار دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بحران­های بانکداری دهه­های اخیر سبب شد تا بحث ریسک سیستمی در بازارهای مالی از جمله بانک­ها مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR ) به ارزیابی ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران نموده­ایم. برای این منظور از بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 17 بانک را که حقوق صاحبان سهام آنها از سال 1389 تا بهار 1395 موجود است انتخاب کرده­ایم و با استفاده از معیار CoVaR  به ارزیابی ریسک سیستمی در این بانک­ها پرداختیم. نتایج برآورد نشان می­دهد تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی برای بانک خاورمیانه بیشترین مقدار (61/15) و برای بانک سرمایه کمترین مقدار (32/0) را به خود اختصاص داده است. این نتایج بیانگر آن است که بحران یا اختلال در بانک خاورمیانه از بین سایر بانک­ها بیشترین تأثیر را بر سیستم مالی تحمیل می­کند و بانک سرمایه کمترین تأثیر را دارد. به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بانک خاورمیانه اتفاق بیفتد به اندازه 61/15 درصد بر ریسک سیستم مالی(بازار) می­افزاید در حالی که بحران در بانک سرمایه فقط 32/0 درصد بر ریسک سیستم مالی می­افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of Systemic Risk in the Iran Banking System by Delta Conditional Value at Risk ( CoVaR) Criterion

نویسندگان [English]

  • asadollah farzinvash 1
  • naser elahi 2
  • javad gilanipour 3
  • Ghadir Mahdavi 4
1 Associate Professor, Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Economics, Faculty of Economics, University of Moody, Qom, Iran
3 member of faculty islamic azad university branch of chalous
4 Assistant Professor, ECO college of insurance, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Banking Crisis is previous decades caused the discussion of Systemic Risk in the financial market, including the Banks, has been taken into Consideration by Policy- makers. Based on this in this research using Delta Conditional Value at Risk (CoVaR), the Systemic risk in Iran Banking Section has been evaluated. For this reason, seventeen banks out of all ones which have been listed in Tehran Stock Exchange and the equity of their Owners from 1389 to 1395 was available, have been chosen. The results Show that CoVaR for Khavarmianeh Bank Was the most (15.61) and for Sarmayeh Bank was the least (0.32). These results indicate that the crisis or disturbance in Khavarmianeh Bank more than the other Banks, affects the Financial System and Sarmayeh Bank has the least effect. In other words, any crisis in khavarmianeh Bank will give a rise of about 15.61 Percent to the Financial System risk, while the corresponded value for the Sarmayeh Bank is only 0.32 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delta Conditional Value at Risk
  • Dynamic conditional correlation
  • Systemic Risk