اوراق بهادارسازی دریافتنی های کارت های اعتباری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این پژوهش ابزارسازی جهت تامین­مالی نظام پولی است. باتوجه انتشار دستورالعمل صدور کارت­های اعتباری از سوی شورای پول و اعتبار، انتظار می­رود کارت­های اعتباری در فضای پیش‌روی اقتصاد، نقش مهمی در رونق­بخشی و تحریک تقاضا داشته با­شند. طراحی اوراق بهادار به پشتوانه حساب­های دریافتنی کارت­های اعتباری از طریق فروش و انتقال حساب­های دریافتنی کارت­های اعتباری منجر به آزاد شدن منابع بانکی، هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد، کاهش میزان مطالبات بانکی و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک می‏شود و این امر توان وام­دهی بانک­ها را افزایش می­دهد. مدل عملیاتی انتشار اوراق به پشتوانه دریافتنی­های کارت­های اعتباری، در قالب پرسشنامه ساختاریافته از ابعاد قوانین و مقررات ناظر بر انتشار اوراق، تاثیر انتشار اوراق بر ساختار مالی بانی، پیامد­های حاصل از انتشار اوراق بر ریسک­های مترتب بر بانی و عملیات آن و همچنین نحوه کشف نرخ و قیمت­گذاری اوراق مورد نظرخواهی خبرگان قرار گرفت. نتایج براساس آزمون‌های آماری بر مناسب بودن مدل پیشنهادی دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Credit Card Receivables Securitization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Bahrololoum 1
  • negar Ghavamipour 2
1 Department of finance & Banking,Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Postgraduate of Financial Management, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The main purpose of this research is to create tools for financing the monetary system. Due to credit card instructions issuance by the Money and Credit Council, credit cards are expected to play significant role in enhancing demand in the future of the economy. The design of credit card asset-backed securities through the sale and transfer of accounts receivable on credit cards, results in the release of banking resources, liquidity management in the productive part of the economy, lowering the amount of bank claims and improving the capital adequacy ratio of the bank which will help banks to be able to increase loan. The operational model of the issuance credit card asset-backed securities in the form of a structured questionnaire under the aspects of laws and regulations for the issuance of the securities, the impact of the issuance of securities on the financial structures, the consequences of the issuance of securities on the risks associated with credit card issuer and its operations, as well as how to discover the rates and prices of the securities asked by experts. The results are based on statistical tests of the model being appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securitization _Credit Card _ Asset-Backed Securities