تعیین پرتفوی بهینه بانک کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد نظری-دانشکده اقتصاد و حسابداری -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-تهران- ایران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

مدیریت دارایی­های بانک از موضوعات بسیار مهمی است که پیش­تر تنها از سوی متخصصان مورد توجه قرار می­گرفت. در فضای کنونی جامعه، شایعه­ی ورشکستگی  برخی از بانک­ها و موسسات اعتباری، سپرده­گذاران را آشفته و نگران سرمایه­های خود در بانک­ها کرده و موجب کم شدن اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی گردیده است. عملکرد بانک­ها از یک سو تابع وضعیت کلان اقتصادی جامعه خواهد بود و از سوی دیگر تحت قوانین نظارتی از سوی بانک مرکزی قرار دارند. به منظور بررسی عملکرد بانک­ها و ارائه پیشنهاد برای بهتر ساختن مدیریت منابع آن­ها روش­های گوناگونی به کار گرفته می­شود. یکی از مهمترین و رایج­ترین این روش­ها، مدل برنامه­ریزی آرمانی است که برای بهینه­سازی مسائل چندهدفه کاربرد دارد. فرضیه این تحقیق بررسی امکان بهینه­سازی مالی (دارایی-بدهی) بانک کشاورزی با استفاده از برنامه­ریزی آرمانی است. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان بانکی آرمان­های عملکرد بانک کشاورزی تعیین می­گردند. متغیرهای پژوهش اقلام صورت های مالی هستند که به جهت رسیدن به بهترین عملکرد بانک بهینه می­شوند و سپس اقلام اساسی صورت های مالی با اقلام به دست آمده توسط مدل مقایسه شده و نتایج حاصل از آن مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از آن ارائه پیشنهاد به منظور عملکرد بهینه بانک صورت می­پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the optimal portfolio of Bank Keshavarzi Iran using Goal programming

نویسندگان [English]

  • abbasali Abounoori 1
  • hossein Mirzaei 2
  • Pouria Hamouni 3
1 department of economics -college of economics and accounting - Islamic Azad university central Tehran branches- Tehran-Iran
2 economics, Economics and accounting Faculty,Islamic Azad university Tehran markazi, Tehran, Iran
3 Economy and accounting, Tehran markazi, Azad univesrsity
چکیده [English]

Asset management is one of the important topics in financial subjects, which used to be noticed just by professions. In recent years gossips about bankruptcy of some financial institutions panicked investors andruined the banking system credence. Bank operation will be bounded by macro-economic status and their operation would be monitored by central bank. There are several methods in order to survey banks functions and suggesting better asset management. One of the most important is Goal programming which is used for multi goal subjects. The hypothesis of this research is to investigate the possibility of financial optimization (asset-liability) of Bank Keshavarzi Iran, using Goal programming. In this study, using the views of bank experts, the goals of the performance of Bank Keshavarzi Iran are being determined. Research variables are items of financial statements that are optimized to achieve the best performance of the bank, and then the essential items of financial statements are compared with the items obtained by the model and the results are analyzed. The offer is made for the optimal performance of the bank

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal programming
  • Bank
  • Financial portfolio
  • AHP