نقش اجرای خصوصی سازی در اقتصاد ایران بر تعمیق بازار سهام (با تأکید بر نسبت نقدشوندگی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دکترای اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

یکی از اهداف اصلی دولت­ها در اجرای خصوصی­سازی در کنار اهدافی همچون افزایش درآمد و ارتقا کارایی اقتصادی، توسعه بازارهای سهام است. در این مطالعه با استفاده از تکنیک بای و پرون[1] بروز شکست ساختاری[2] در متغیر نقدشوندگی به عنوان یکی از نشانه­های عمق بازار سهام، رصد می‏شود. نتجه مدل از وجود حداقل دو شکست ساختاری اثربخش و معتبر حکایت می‏کند و نشان می‏دهد که در بسیاری از رخدادهای مرتبط، اجرای خصوصی­سازی به افزایش نقدشوندگی بازار به عنوان یکی از اصول توسعه یافتگی بازارها منجر گردیده و بازار سهام را عمق بخشیده است. از این امر می­توان به نوعی این نتیجه­گیری را داشت که ظرفیت نهادی کشور بواسطه تغییرات نهادی و تشکیل کمیته­ها و شوراهای لازم در فرآیند واگذاری­ها ارتقا یافته و اثرات آن در بلندمدت بر تغییر عمق آن نیز نمایان شده است. همچنین با استفاده از روش MRS-GARCH مشخص شد که خصوصی­سازی بر  پیدایش تغییر رژیم در متغیر بازده شاخص بورس اوراق بهادار در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه در قالب مدلهای پویا اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of privatization in Iranian economy on the deepening of the stock market (with an emphasis on the liquidity ratio)

نویسندگان [English]

  • MohammadEbrahim mohammadPourzarandi 1
  • masoomeh torkaman ahmadi 2
1 Professor faculty of industial group managment islamic azad university central tehran branch, tehran, iran
2 PhD in economics and capital market expert-AZAD UNIVERSITY, TEACHER
چکیده [English]

One of the main goals of governments in privatization implementation, along with goals such as increasing revenues and improving economic efficiency, is the development of stock markets. In this study, using the Bay and Peron technique, structural break is observed in the liquidity variable as one of the signs of the stock market depth. The model implies the existence of at least two effective and valid structural breaks and shows that in many related events, the implementation of privatization led to increased market liquidity as one of the principles of market development and led to a stock market has more depth. Also, using the MRS-GARCH method, it was determined that privatization on the emergence of regime change in the yield variables of stock market index has affected the duration of the third, fourth and fifth development plans in the form of dynamic models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • stock market depth
  • Liquidity
  • structural break
  • regime change