بررسی تأثیر قیمتی آگهی‌های منتشرشده عرضه عمده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و وقوع پدیده دمرانی با استفاده از روش مطالعه رویداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مالی، دانشکده مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به با اهمیت بودن اطلاعات همراه با عرضه عمده سهام شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ما تأثیر قیمتی ناشی از نشت اطلاعات آگهی‌های عرضه عمده سهام منتشرشده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال‌های 96-1394 بررسی کردیم. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه رویداد اثر انتشار عمومی آگهی عرضه‌های عمده را بر روی قیمت سهام شرکت‌های عرضه‌شده بررسی و مشاهده کردیم که بازده تجمعی در اطراف روز انتشار آگهی بسیار بالا است و انتشار آگهی عرضه عمده سبب ایجاد بازده تجمعی میانگین غیر نرمال مثبت شده است و آگهی عرضه به‌طور متوسط سبب افزایش ارزش شرکت‌ها شده است. سپس با تحلیل رگرسیون بازده تجمعی غیر نرمال پنجره‌های مختلف زمانی بر روی متغیر مجازی ناشی از رویداد مشاهده کردیم که بازده تجمعی غیر نرمال تحت تأثیر عرضه عمده رخ‌داده است. در پایان نتیجه گرفتیم که نشت اطلاعات آگهی‌های عرضه عمده  قبل از انتشار عمومی آگهی به‌طور متوسط سبب ایجاد بازده غیر نرمال قیمتی برای افراد مطلع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the stock price effect of bulk dealing of Tehran Stock Exchange companies and the occurrence front-running using the event study method

نویسنده [English]

  • Mohammad hosein Ameri
Department of Finance, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With considering the importance of the information along with the stocks bulks order of companies are presented in the Tehran Stock Exchange, We analyze the stock price effects of bulk order announcement published publicly in Tehran Stock Exchange over the period years1394–1396. We use an event study model to show the significant impact of bulk order announcement published publicly on the share prices changes then we observe that cumulative returns being very high around the announcement published day for Tehran Stock Exchange companies. Bulk order announcement has significant positive cumulative abnormal returns, indicating that Bulk order on average increases firm value. Next, we regress cumulative average abnormal returns of different Event windows on dummy variables to show that positive cumulative abnormal returns created under the effect of the bulk order. Finally, we conclude that bulk order announcement information leakage before event day on average cause positive abnormal returns for insider

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event Study
  • Front-running
  • Bulk dealing
  • Cumulative Average Abnormal Return