مطالعات امکان سنجی بکارگیری فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این مقاله فرمول حساسیت یونانی ها در بازار سرمایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق امکان سنجی به کار گیری فرمول حساسیت یونانی ها در بورس تهران می باشد. این تحقیق از تحقیقات کاربردی و اطلاعات مالی ایران خودرو از مهر ۹۵ تا اسفند ۹۵ بررسی شده است. به منظور بررسی و تفسیر مفاهیم فرمول حساسیت یونانی نرم افزارهای آماری و ریاضی مانند MATLAB بهره گرفته و محاسبات با قوانین اختیار اروپای (مطابق بازار بورس تهران) انجام می شود. خروجی های به دست آمده نشان می‌دهد که میانگین و پراکندگی بدست آمده در نمونه انتخاب شده دارای توزیع نرمال نمیباشد وبه کمک آزمون لون ثابت میشود که میتوانیم میانگین و پراکندگی نمونه بدست آمده را با ضریب اطمینان 99درصد ،جایگزین میانگین و پراکندگی جامعه نموده و از معادله بلک- شولز برای معرفی یونانی ها بهره برده و تاثیر هر یک از متغیرها را بررسی می نماییم.خروجی های بدست آمده نشان می دهد که پارامترهای قیمت سهام، پراکندگی، زمان سررسید، ضریب بهره در قیمت اختیار خرید تاثیر داشته وبرای کاهش ریسک در بازار بورس معرفی یک مدل ریاضی و ضرایب حساسیت یونانی از قبیل دلتا، رو، وگا، تتا و گاما لازم بوده و استفاده از ضرایب حساسیت یونانی در بورس تهران و آشنا نمودن سرمایه گذاران با مفاهیم ریاضیات مالی ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The feasibility studies of using the Greeks' sensitivity formula in the Iranian capital market

نویسنده [English]

  • siavosh ahmadi chehreh bargh
faculty member of Tehran north branch
چکیده [English]

In this paper, the sensitivity of the Greeks to the capital market will be examined. The purpose of this research is to make the use of the Greeks formula in the Tehran Stock Exchange. This research has been carried out on the applied research and financial information of Iran Khodro from September 9th to March 2010. In order to study and interpret the concepts of the Greek sensitivity formula, statistical and mathematical software such as MATLAB is used and calculations are performed with the European law (according to Tehran Stock Exchange). The outputs show that the mean and dispersion obtained in the selected sample is not normal distribution and it is proved with the help of the Lyon test that the mean and dispersion of the sample obtained can be replaced by the mean and dispersion of the society with a confidence coefficient of 99%, and the equation The Black-Scholes method is used to introduce the Greeks and examines the impact of each of the variables. Outputs show that the parameters of stock price, dispersion, maturity, and interest rate influence on the purchase price and have the effect of reducing market risk The stock introduces a mathematical model and Greek sensitivity coefficients such as d Leta, Rho, Vega, Theta and Gamma are necessary and it is necessary to use the Greek sensitivity coefficients in the Tehran Stock Exchange and acquaint investors with the concepts of mathematical finance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greek sensitivity formula
  • hypothesis test
  • European option
  • time and intrinsic value