بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

با تغییر معیار های تصمیم گیری و رقابتی تر شدن بازار های سرمایه، استرس و فشار های ناشی از سرمایه گذاری برای سهامداران و سرمایه گذاران بسیار افزایش یافته است و این موضوع لزوم توجه به مکانیزم های نظارتی قوتی تر برای ارتقای سطح کیفی اقلام صورت های مالی همچون سود را مورد توجه قرار می دهد.  لذا  در این پژوهش به بررسی رابطه کیفیت­سود و استرس­مالی، در قالب یک فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تجزیه وتحلیل داده­ها براساس روش مطالعه داده­های ترکیبی می­باشد. در ادامه به منظور آزمون فرضیه­ پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونه­گیری حذفی، 64 شرکت (در قالب 640 مشاهده شرکت- سال) به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در نهایت نتایج پژوهش حاضر با تایید فرضیه تحقیق نشان می­دهند، بین کیفیت­سود و استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Earnings quality and Financial Stress: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • alireza ma'toufi 1
  • hasan Valiyan 2
1 Department of Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran.
2 Department of Accounting, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

By changing decision-making criteria and more competitive capital markets, stress and investment pressures for shareholders and investors have increased significantly, and it is necessary to pay more attention to stronger oversight mechanisms to improve the quality level of financial statements items It pays attention. This study examines the relationship between Earnings quality and Financial Stress in one hypothesis. The research method is descriptive and correlational and to analyze the relation between independent and dependent variables, multiple regression statistical methods were used. Then, to test the research hypothesis, using data on firms listed in Tehran Stock Exchange, through the sampling cup, 64 companies were selected as samples. The present results confirm the hypothesis that show the significant negative relationship between Earnings quality and financial stress in the capital markets in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • earnings quality
  • Financial stress
  • Tehran Stock Exchange