معیار احتمال انجام معاملات آگاهانه در اندازه‌گیری ریسک عدم تقارن اطلاعات و رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد اسلامی و مالی، پژوهشکده علوم اجتماعی، دانشگاه استانبول، ترکیه

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

3 پژوهشگر پسا دکتری، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

عدم تقارن اطلاعات می‌تواند اثرات زیادی بر بازارهای مالی برجا بگذارد. از اثرات مهم اطلاعات نامتقارن در بازار، جهت‌گیری عمکرد بازار به سمت اخلال و عدم کارایی است؛ چراکه نحوه ورود اطلاعات در نوسان قیمت بازار و تعیین قیمت نهایی اثرگذار است و عدم‌تقارن  اطلاعات می‌تواند کارایی را کاهش دهد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش سنجش ریسک عدم تقارن اطلاعات با استفاده از مدل احتمال مبادله آگاهانه (PIN) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج نشان می‌دهد که میزان ریسک عدم تقارن اطلاعات هر یک از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران یکسان نیست و تفاوت معنی‌داری بین شاخص ریسک عدم تقارن اطلاعات آنها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Probability of Informed Trading Criterion in measuring the information asymmetry risk and ranking of Tehran Stock Exchange companies

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Korditamandani 1
  • Gholmreza Zamanian 2
  • Madjid Hatefi Madjumerd 3
1 PhD student, Islamic economics and finance, Social Sciences Institute, Istanbul University, Turkey
2 Associate professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management department of economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran
3 Postdoctoral Researcher, Theoretical Economics Department, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Asymmetric information can have a huge impact on financial markets. One of the important effects of asymmetric information in the market is the Inclination of market performance towards disruptions and inefficiencies, as the way information is input in the fluctuation of market prices and determining the final price and asymmetric information can reduce efficiency. In this regard, the main objective of this research is to measure the risk of information asymmetry using theProbability of Informed Trading (PIN) model in Tehran Stock Exchange companies. The results show that the information asymmetry risk of Tehran Stock Exchange companies is not the same and there is a significant difference between the information risk asymmetry indexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Probability of Informed Trading model
  • Information asymmetric risk
  • Market price fluctuation JEL classification: D82
  • G02
  • G14