تحلیل روش وزن مشترک در تحلیل پوششی داده ها بر پایه رضایت مشتریان شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت مالی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مدل تحلیل پوششی داده­های سنتی به واحد تصمیم گیرنده (DMU) اجازه می­دهد، مطلوب­ترین وزن ها را برای ارزیابی مقدار کارایی استفاده کند. این نوع ارزیابی با بیشترین انعطاف پذیری ممکن است از رتبه بندی کامل DMU ها جلوگیری کند و نتایج ارزیابی برای DMU ها غیر قابل قبول باشد. برای حل این مشکل در تحلیل پوششی داده ها یک روش وزن مشترک بر پایه مفهوم از درجه رضایت  DMU ها  معرفی گردیده است. همچنین برای حل مدل وزن مشترک بر پایه مفهوم درجه رضایت، از آنجایی که مدل بکاربرده شده در این تحقیق یک مدل غیرخطی است، یک الگوریتم ارائه شده است.  در این مقاله به ارزیابی کارایی شرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. کارایی وزن مشترک بر پایه مفهوم از درجه رضایت را برای شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 و 1395 را محاسبه نموده ایم. نتایج نشان می دهد که این روش بدون هیچ تداخلی شرکت ها را در طی این دو سال رتبه بندی خواهد نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Common Weighting Method in Data Envelopment Analysis Based on Customer Satisfaction of Companies Active in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zahra Bodaghi 1
  • Mahnaz Ahadzadeh Namin 2
  • Shadi Shahverdiani 3
1 Department of Financial Managemen, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Mathematics, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Financial Managemen, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The traditional data envelopment analysis model allows the decision maker unit (DMU) to use the most favorable weights to evaluate the efficiency. This type of evaluation with the most flexibility can prevent the full ranking of DMUs and the evaluation results for DMUs are unacceptable. To solve this problem in data envelopment analysis, a common weight approach based on the concept of the degree of satisfaction of a DMU has been introduced. Also, to solve a common weight model, which is a nonlinear model, an algorithm is presented that can be modeled step by step. In this paper, we will evaluate the performance of companies active in Tehran Stock Exchange using a common weight model for 24 companies active in Tehran Stock Exchange. The weighted average performance of Tehran Stock Exchange companies for the years 1394 and 1395. The results show that this method will rank companies without any interference during these two years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange
  • Data envelopment analysis
  • Common Weighting Method Based on Satisfaction
  • Ranking