تاثیر تعداد سهامداران بر رفتار و ارزش شرکت‌ها مبتنی بر دو مدل یانگ و بودناروک و اوستبرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استاد و عضو هیات علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

مقامات و مدیران اجرایی کسب ‌وکارهای مختلف عموماً بر این باورند که گستردگی تعداد‌ سهامداران شرکت منافع چشمگیری در بازار سهام به دنبال دارد. هرچند محققان نیز در این باره به توافق رسیده‌اند که تعداد سهامداران یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در تصمیمات شرکت هستند، اما پژوهش‌های اندکی در مورد این متغیر انجام شده‌اند.  در این پژوهش مشخص شد که افزایش تعداد سهامداران ، برعکس کشور های توسعه یافته ، در ایران، به نفع شرکت‌ها نیست. نتایج به دست آمده حاکی از این هستند که افزایش  تعداد سهامداران سبب بیشتر شدن تضاد نمایندگی بین سرمایه‌گذاران و سهامداران کنترل‌کننده می‌شود. به علاوه، یافته‌ها نشان می‌دهند که این افزایش با رفتار ریسک پذیری و ارزش شرکت رابطه منفی و معنی داری دارد و با سود سهام پرداختی را بطه مثبت و معنی داری دارد.علاوه بر این موارد، نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهند که با افزایش تضادهای نمایندگی، امکان سلب مالکیت افراد بیرون سازمان توسط اعضای درونی شرکت افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of number of shareholders on the behavior and value of companies based on the two models, Yang, and Ustaruk and Austenberg

نویسندگان [English]

  • annahita zandi 1
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
1 PH. D candidate, Department of Accounting, College of Human Science, Semnan Branch,Islamic Azad University,Semnan,Iran
2 Full professor, Department of financial management, Faculty Member, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Officials and executives from various businesses generally believe that the breadth of the stockholders' base has significant market interest. Although researchers have also agreed on the basis that shareholders are one of the key determinants of company decisions, few studies have been conducted on this variable. In this study, it was found that the increase of the stockholders base, unlike the developed countries, in Iran, is not in the interest of the companies. The results suggest that raising the shareholder base will increase the risk of conflict between investors and controlling shareholders. In addition, the findings show that this increase has a negative and significant relationship with the risk behavior and value of the company, and has positive and significant benefits with the dividend. In addition, the results of this study indicate that With increasing agency conflicts, the possibility of expropriating individuals outside of the organization will increase by the internal members of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholders' base
  • Company value
  • Dividends